Upravljavec posameznikom, katerih podatke obdeluje, zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Na e-mail [email protected] , po navadni pošti na naslov ProteusThemes d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana ali ustno na sedežu upravljavca na naslovu Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo, pošljete svojo zahtevo, in sicer:

 1. za pridobitev potrditve ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke (zahteva – obrazec);
 2. za dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas (zahteva – obrazec);
 3. za pridobitev informacij (zahteva – obrazec):
  1. o namenu obdelave,
  2. o vrsti zadevnih osebnih podatkov,
  3. o uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti,
  4. o obdobju hrambe osebnih podatkov;
 4. za popravek osebnega podatka, ki se nanaša na vas (zahteva – obrazec);
 5. za izbris osebnega podatka, ki se nanaša na vas (zahteva – obrazec);
 6. za omejitev naše obdelave (uporabe) osebnega podatka, ki se nanaša na vas (zahteva – obrazec);
 7. da ugovarjate obdelavi (uporabi) osebnega podatka, ki se nanaša na vas (zahteva – obrazec);
 8. za prenos osebnega podatka, ki se nanaša na vas, na drugo osebo (zahteva – obrazec);
 9. da preklicujete vašo privolitev v obdelavo enega ali več osebnih podatkov, ki se nanaša na vas (zahteva – obrazec).

Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času od prejema, vendar najkasneje v roku 1 meseca. V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.